Aktualności

04 października 2018 r.

Szanowni uczestnicy Konferencji „Heidegger w Polsce”!

Czas zamknąć nasz wspólne przedsięwzięcie, a właściwie lekko przymknąć – tak, aby to, co się zgromadziło, nie uleciało, i tak, aby zostawić nieco miejsca dla tego, co nadejdzie. Cieszymy się, że mogliśmy się wszyscy spotkać i porozmawiać o rzeczach ważnych, być może wręcz najważniejszych. Naszą wolą jest, aby wspomniana Konferencja była wydarzeniem, które włączy się w długą już serię historycznie ważnych punktów, jeśli chodzi o recepcję myśli Heideggera w Polsce. Niech będzie też to pierwsza inicjatywa, która zapoczątkuje kolejne: powstanie Polskiego Towarzystwa Heideggerowskiego, rozbudowanie strony internetowej: www.heidegger.pl, organizację cyklicznego seminarium i konferencji, wydanie tomu o myśli Heideggera. Z pewnością fakt, że w przyszłym roku mija 140-lecie urodzin Heideggera, jest dobrą ku temu okazją. Tak więc nie żegnamy się, lecz, odwrotnie, zapraszamy wszystkich chętnych do dalszego udziału w historii recepcji myśli Heideggera w Polsce. Punktem kontaktowym będzie wciąż strona internetowa i znana Państwu skrzynka poczty elektronicznej.

Co do publikacji naszych wystąpień, rzecz przedstawia się następująco. W porozumieniu z Redaktorami Kronosa, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej i Filo-Sofiji ustaliliśmy, że w każdym z tych trzech czasopism w roku 2019 ukaże się jakiś nieduży blok, zawierający wybrane referaty z naszej Konferencji. Ustalmy, że czas zgłaszania propozycji mija 31 stycznia 2019 r. Przesłane na adres Konferencji artykuły przekażemy do Redakcji wspomnianych czasopism, które zdecydują o ich dalszym losie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zgłoszenie swojej woli wzięcia udziału w Konferencji, przyjazd i zaangażowania podczas obrad. Dziękujemy profesorom-panelistom, że przyjęli nasze zaproszenie i pokazali to, co najlepsze. Dziękujemy profesorom-moderatorom poszczególnych sekcji za pilnowanie porządku, dyscypliny czasowej i kierowanie obradami. Dziękujemy członkom Rady Naukowej, którzy służyli nam pomocą. Dziękujemy Instytucjom, które stoją za organizacją Konferencji: Instytutowi Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytutowi Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Dziękujemy pracownikom administracji, zwłaszcza pani Ewie Dworniak (IFiS PAN), za zaangażowanie i sprawne poprowadzenie całego przedsięwzięcia od strony administracyjnej. Dziękujemy Dyrektorom: prof. dr hab. Andrzejowi Rychardowi oraz prof. Januszowi Majcherkowi, jak również Dziekan Wydziału Humanistycznego UP prof. dr hab. Bożenie Popiołek za wsparcie finansowe. Wreszcie dziękujemy obsłudze pałacu w Jabłonnie za gościnność i wyrozumiałość.

A zatem „wytrzymujmy w pytaniu” i bądźmy razem dalej w drodze!

Z pozdrowieniami,

Organizatorzy