Informacje organizacyjne

Termin: 27-29. 09. 2018
Miejsce: Pałac w Jabłonnie k. Warszawy
Wskazówki dojazdu z Warszawy środkami transportu publicznego można znaleźć tutaj.


 

Opłata konferencyjna: 600 zł.
Opłata obejmuje: koszty wyżywienia, dwóch noclegów, uczestnictwa w konferencji oraz publikacji w materiałach pokonferencyjnych.
Rachunek bankowy: BGK nr 55 1130 1017 0020 1463 0820 0001 (wszystkie cyfry pisane razem bez spacji). Jako tytuł proszę podać „Heidegger w Polsce” oraz zaznaczyć w osobnym mailu, czy osoba wpłacająca potrzebuje faktury na swoją instytucję (jeśli tak, podać dane).

Termin składania abstraktów wystąpień wraz z biogramami: 31.07. 2018
Abstrakty należy przysyłać na adres: konferencja@heidegger.pl
Termin poinformowania o przyjęciu propozycji wystąpienia: 07.08.2018

Kontakt:
Komitet Organizacyjny: konferencja@heidegger.pl
Daniel R. Sobota dsobota@ifispan.waw.pl ; tel. 502618470