Informacje ogólne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Heidegger w Polsce

Jabłonna 27-29.09.2018

Główny Organizator:
Instytut Filozofii i Socjologii
Polska Akademia Nauk

Rada Naukowa:
Prof. Karol Tarnowski – Przewodniczący
Prof. Jacek Migasiński
Prof. Seweryn Blandzi
Prof. Wawrzyniec Rymkiewicz
Dr Bogdan Baran

Komitet organizacyjny:
Daniel R. Sobota (IFiS PAN)
Andrzej Serafin (UP)
Filip Borek (UW)

Obsługa techniczna strony:
Robert Ignatowicz

Patroni medialni:
Kronos
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
Filo-Sofija